Често задавани въпроси

 • Колко би ми струвало да използвам услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health™?

  Пациентите (потребители) се възползват от всички платени от Здравната каса процедури, които се полагат на онкологично болните хора в България и които експертите на PrOPA им назначават в хода на тяхното лечение.

  Подробна информация за цените на нашите услуги и начина на формирането им се съдържа в Ценоразпис на услугите, предоставяни посредством Платформата PrOPA by Shemha Health, неразделна част от Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент.

  Една от най-популярните медицински услуги, избирана от потребителите на платформата, е начален консулт с Главен консултант като цената й започва от 260,89 лв. Повече информация може да получите след като се регистрирате като потребител за съответната услуга като следвате стъпките на Платформата.

  Платена е всяка онлайн (включително видео) консултация с медицинските експерти на PrOPA, което включва:

  а. начален или етапен анализ на състоянието на пациента към момента;

  b. конкретни насоки за вида и мястото на медицинските процедури, които трябва да извърши пациентът;

  c. писмено становище, изготвено от медицинския експерт и автоматично включено към електронното досие на пациента;

  d. онлайн разговор на пациента с медицинския експерт за разясняване на стъпките, които трябва да предприеме, и на необходимоста от тях.

  Консултацията се смята за завършена тогава, когато са извършени всички описани стъпки и когато становището е приъединено към електронното досие на пациента. Едва тогава онлайн системата приема плащането на услугата от пациента. Подробна информация за стойността на услугите се предоставя в рамките на процеса по резервирането им и преди заплащането им както, и в ценоразпис на услугите, предоставяни посредством платформата PrOPA by Shemha Health, неразделна част от Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент.

 • Какво е предназначението на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Онлайн платформата PrOPA by Shemha HealthTM представлява обособено място в глобалната мрежа, достъпно на следния адрес: https://propa.health/  

  Платформата предоставя модерно cloud-базирано решение, което осигурява връзка между потребител (пациент) и медицински специалисти (Главен консултант/Експерт). Те, от своя страна, предоставят персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ – в онлайн или лична среща.

 • Какво да предприемете в случай, че не можете да влезете в профила си или срещате друг технически проблем при ползването на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Във всеки от посочените случаи моля да се свържете незабавно с нас на следния имейл адрес: [email protected] / [email protected], или посредством контактната форма, достъпна в платформата.

 • Как можете да се свържете с оператора на платформата Shemha Health в случай че не можете да влезете в профила си или срещате друг технически проблем?

  Оператор на платформатае „Шемха Хелт“ ООД, ЕИК 206570393, седалище и адрес на управление: Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Иван Драсов“ № 26, ап. 8, представлявано от управители Виолета Найденова и Димитър Калев.

  Можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: [email protected] или [email protected] , посредством контактната форма, достъпна в платформата.

 • Kак използваме Вашата лична информация?

  Операторът „Шемха Хелт“ ООД е дружество администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health при спазване на изискванията на законодателството на Република България и Общия регламент за защита на личните данни, съгласно Правилата за поверителност на платформата PrOPA by Shemha Health.

  Обработването на лични данни, представляващи информация за здравословното състояние на потребителя (пациент), се извършва въз основа на даденото от него съгласие за достъп до личното му електронно досие от страна на оператора.

 • Какво представлява електронната диспансеризация?

  Електронната диспансеризация е динамично решение, част от платформата PrOPA by Shemha HealthTM, което гарантира наблюдение на всеки етап от преживяемостта на пациента. Тя дава възможност:

  a. да получавате уведомления и информация за предстоящите действия, които трябва да предприемете;

  b. да управлявате Вашето електронно здравно досие, без да имате ангажимент да разполагате с него на хартиен носител и да го носите на предстоящия консулт. Ние ще се погрижим Вашето електронно здравно досие да бъде при съответния Експерт в посочения от Вас ден и час за консулт;

  c. да управлявате Вашето диспансерно наблюдение, съобразно Вашата ангажираност и свободно време.

 • Показва ли моето лично електронно здравно досие всяка една преминала стъпка чрез PrOPA by Shemha Health?

  Да. Във Вашето лично електронно здравно досие, в PrOPA by Shemha HealthTM, веднага се отразяват резултатите от извършването на конкретен експертен консулт, както и документите от изследвания, медицински заключения, диагностични и лечебни процедури.

 • Мога ли да използвам или споделям моето лично и персонално електронно досие в PrOPA by Shemha Health?

  Във всеки един момент вие имате пълен достъп и контрол над вашето персонално електронно здравно досие, включително пълния набор от качени от Вас или от Вашите Експерти в PrOPA by Shemha Health изследвания, диагностични и/или терапевтични процедури или индивидуални насоки.

  Вашето досие в PrOPA by Shemha Health е вашият неприкосновен персонален здравен „паспорт“. Вие може да разполагате с него по всяко време, да го принтирате, споделяте по Ваша преценка или да го заличите.

  Операторът не препоръчва споделяне на данните от вашето персонално електронно здравно досие с трети лица!

 • Как се осъществява онлайн (видео) консултация?

  Онлайн консултацията се провежда след предварително запазване на час за среща с Главния консултант или конкретен Експерт през потребителския профил на пациента. След резервацията на виртуалния консулт пациентът получава имейл с линк за провеждането му в насрочения ден и час.

  Консултът се осъществява през онлайн платформата MS Teams с гарантирана сигурност на обмена на информация и документи.

 • Какво се случва, ако вече резервирана (избрана) и платена услуга не бъде предоставена от съответния медицински специалист?

  В този случай платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нов час за предоставянето ѝ) или насочва към друг профилиран Експерт със същата специалност.

  Ако потребителят не заяви, че желае да ползва услугата на нова дата и час, платената сума за услугата му се възстановява.

 • Може ли потребителят (пациент) да се откаже от вече резервирана (избрана) и платена услуга?

  Да, за което следва да информира изрично оператора на платформата със съобщение, изпратено чрез потребителския му профил в платформата.

  В горния случай, както и ако потребителят (пациент) не се яви в запазения час за консултация, платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нови дата и час за предоставянето ѝ).

  Ако потребителят не заяви, че желае ползване на услугата на нова дата и час, потвърждавайки с бутон „отказвам се“, платените суми за услугата му се възстановяват.

 • Как потребителят (пациент) заплаща услуга, резервирана посредством онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  След резервация на услуга, платформата посочва срок, в който следва да бъде извършено плащането.

  Плащането се извършва чрез платформата за електронно разплащане на Stripe с карти Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Dinners, както и с дигиталните портфейли Apple Pay и Google Wallet. Операторът на платформата няма достъп и не получава информация относно транзакцията, както и данни относно банкови карти на потребителите (пациенти).

  След извършване на успешно плащане потребителят (пациент) получава имейл с потвърждение за избраната и заплатена услуга.

  Ако плащането не бъде извършено в посочения от платформата срок, избраните услуги могат да бъдат автоматично анулирани, като това не представлява пречка потребителят (пациент) да инициира отново процеса по резервация и плащане на услуга.

  Изключение от горните правила се прилага единствено за услугата последващо проследяване (електронна диспансеризация), където по избор на потребителя (пациент) плащането на абонаментната такса може да бъде извършено при общите правила на платформата (авансово) или разсрочено – на четири равни вноски за годишен период на електронен диспансер.

 • Всички ли медицински специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация, са включени в базата данни на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Не. В базата данни на онлайн платформата са включени едни от най-добрите онколози в страната от всички специалности – те са с доказана висока експертиза в практиката на своята област.

  С тези медицински специалисти операторът на платформата има сключен договор за съвместна работа.

 • Как е дефиниран „Пътят на пациента“ в онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Път на пациента“ включва цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението.

  Пътят на пациента се ръководи от медицински специалист – Главен консултант, който определя необходимите диагностични и терапевтични процедури на всеки етап от лечението му. След анализ на състоянието на пациента Главният консултант насочва пациента към конкретен експерт, който ще продължи с назначаването на следващите стъпки – изследвания, различни медицински процедури.

  След този цикъл резултатите отново се връщат при Главния консултант, който ги анализира и прави препоръки за следващите стъпки на пациента.

  По този начин се гарантира затворен цикъл на лечението, с персонален ангажимент на главен консултант, по най-благоприятния за пациента начин, без да се губи време по консултативният диагностичен и терапевтичен път, който той трябва да извърви.

 • До какви медицински услуги имат достъп потребителите (пациенти) чрез онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  След регистрация в платформата, с която потребителят (пациент) създава свой профил, той може да ползва следните услуги, предоставяни от медицински специалисти:

  а. първична или последваща консултация, включително предоставяне на писмено медицинско становище;

  b. цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението (дефиниран като „Път на пациента“);

  c. назначаване на изследвания и проследяване на резултатите от тях; 

  d. проследяване на лечение;

  e. последващо проследяване, което включва преглед, анализ и препоръки за проведени извън платформата изследвания и/или лечение (включително електронна диспансеризация);

  f. онлайн консултации с онкопсихолог/терапевт; 

  g. скрининг за онкологични заболявания при индивиди с риск.

 • Предоставя ли PrOPA by Shemha Health терапевтично и/или лекарствено лечение?

  Платформата PrOPA by Shemha HealthTM извършва единствено посредническа дейност за управление на „Път на пациента“ и технологична свързаност, която цели да улесни връзката и комуникацията между медицински специалисти и потребители (пациенти).


  Платформата и съответно нейният Оператор не предоставят услуги по назначаване и/или извършване на терапевтично и/или лекарствено лечение. Посочените дейности могат да бъдат извършени единствено от медицинските специалисти и лечебни заведения, използващи функционалностите на платформата и в рамките на директното им правоотношение с потребителите (пациенти).

 • Всяко лице ли може да регистрира профил в платформата?

  Всяко пълнолетно лице може да регистрира свой профил. В случай, че профилът ще се ползва за предоставяне на медицински услуги на малолетно или непълнолетно лице, или предоставя в платформата съгласие от третото лице съгласно предоставен образец, потребителят отбелязва това чрез добавка в прозореца, обозначаващ документ за съгласието на лицето, от чието име се използват услугите на платформата.

 • Как потребителят (пациент) може да получи достъп до услугите?

  Платформата предоставя свободен достъп до част от информацията, публикувана на нея, а именно:

  а. точни указания как тя работи;

  b. информация за медицинските специалисти и услугите, които можете да ползвате;

  c. отговори на най-често задаваните въпроси от потребителите;

  d. Общите условия на PrOPA by Shemha HealthTM;

  e. Етични правила на платформата PrOPA by Shemha HealthTM др.

  В случай, че потребителят (пациент) желае да ползва услугите, предоставяни от медицински специалисти чрез платформата, той следва да се регистрира и да създаде профил в нея с избрано от него потребителско име и парола за достъп.

 • Kaква услуга предоставя онлайн платформата PrOPA by Shemha Health на потребителите (пациенти)?

  Платформата предоставя посредническа услуга, с помощта на която потребителят (пациент) осъществява връзка с медицински специалист, както и последващи услуги, улесняващи комуникацията между страните, включително:

  а. предоставя информация за медицинските специалисти, чиито услуги пациентите могат да ползват чрез платформата; 

  b. осигурява възможност за запазване на час за първоначален консулт/преглед;

  c. оосигурява посредничество при провеждане на дистанционни (видео) консултации и проследяване на лечение и/или резултати от изследвания;

  d. осигурява посредничество при заплащане на резервирани (избрани) услуги;

  e. ппредоставя възможност за поддържане на електронно досие, в което се съдържат данни за потребителя (пациент) и документи, свързани със здравословното му състояние, включително създадените от медицински специалисти в хода на предоставяне на услугите им чрез платформата. Възможните формати на документи, поддържани от платформата, са всички текстови формати както, и jpg, jpeg и/или png.