„За първи път – засега само в България, PrOPA by Shemha Health събира на едно място всички 24 онкологични специалности в едно телемедицинско решение за задълбочена свързаност на пациента и екипа лекуващи.“

Главен консултант

Главният консултант е хабилитиран специалист по онкология с многогодишна практика и ценз в областта на клиничната онкология. Неговата роля е да анализира съдържанието на медицинска документация, предоставена чрез технологичните възможности на PrOPA, и да формулира становище за предстояща диагностична или лечебна стъпка, осигурявайки достъп до най-високо квалифицирани специалисти и онкологични центрове. Също така главният консултант обобщава мненията и резултатите от текущите диагностични и лечебни процедури и формулира последващи становища за по-нататъшни стъпки в пътя на пациента както, и своето консултативно виждане за наблюдение или дългосрочна диспансеризация чрез PrOPA.

Доц. д-р Димитър Калев, дм 

Завършил Медицински университет – Варна. Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. Доцент по онкология. 

Бил е дългогодишен ръководител на Клиника по медицинска онкология в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. От 2016 г. е ръководител на Направление по медицинска онкология и лъчелечение в СБАЛОЗ „Д-р Марков А. Марков”, Варна. 

През 2010 г. инициира неправителствения проект МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти). По негова инициатива през 2022 г. се учредява Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ), на която е първи председател. 

Автор и съавтор на публикации в рецензирани списания, глави на учебници и книги, редактор на националните ръководства, основани на доказателства, МОРЕ и съставител на учебните книги за продължаващо медицинско обучение по онкология МОРЕ.  

Бил е национален консултант по онкология и настоящ зам. председател на Националния съвет по онкология към МЗ. Активен член на няколко национални и международни професионални и научни дружества.  

Доц. Калев е поет и изследовател в различни области на хуманитаристиката. Носител е на множество награди за литература. 

доц. д-р Ася Консулова

Резюме на експертиза: завършва Медицински Университет – Варна през 2003 и има две специалности: Вътрешни болести и Медицинска онкология. Академична длъжност “Доцент” придобива през 2021. В момента работи като Началник Клиника Медицинска Онкология към УСБАЛО – София.
Професионалната си квалификация доц. Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове, като Институт Жул Борде в Брюксел, Белгия със стипендия на Европейския Съюз и е специализант към Брюкселския Свободен Университет. През 2017 е стипендиант на CECOG в AKH – Виена, Австрия, след което през 2018 със стипендия на Европейското училище по Онкология (ESO) специализира в Клиничен Онкологичен център Шампалимо в Лисабон, Португалия.
Доц. Консулова участва като гост-лектор на български и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда, овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е и на няколко престижни награди, вкл. МОРЕ – Дарзалас за 2016 за значителен принос в Българската Клинична онкология, образователен грант на Колежа на Европейското училище по онкология – ESCO.

Лидерство: Доц. д-р Консулова е член на ESMO, ESO, ECO и ASCO. Тя е национален координатор на Европейската Инициатива за качествено лечение на пациенти с белодробен карцином (EIQMLCC) и Европейската мрежа за лечение на тийнейджъри и млади хора с карциномни болести (ENTYAC). Член е на Етичната комисия на клуб „ Млад онколог“ – България и председател на сдружение Жените в онкологията – България.
Автор е на множество научни съобщения на международни конгреси и на над 100 публикации, повечето от които в реферирани международни списания. Рецензент е на Европейския конгрес по белодробни болести, Frontiers in Oncology, раздел Women’s cancer, Breast cancer както и на няколко международни и български реферирани издания. От 2020 г. е посланик на Европейското училище по онкология (ESO Ambassador) за България.

д-р Радослав Мангалджиев

Резюме на експертиза:  Д-р Радослав Мангалджиев е началник на Отделението по медицинска онкология към Специализираната болница за онкологични заболявания „ Проф. Д-р М. Мушмов , София. Асистент към катедра „Нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология“ на Медицински университет гр. София. Член е на Българското онкологично научно дружество (БОНД), Европейската асоциация по химиотерапия (ESMO), Българската асоциация по химиотерапия. Съпредседател на Сдружение на медицинските онколози (СМО). Д-р Мангалджиев е завършил Медицинска академия – София през 1996 г. Има специалност по медицинска онкология и специалност по кожни и венерически болести.


Туморeh борд

Туморният борд е колегиум от онколози с различни специалности, назначен да обсъжда и да прилага научно обосновани концепции при вземане на решения за диагноза и лечение на онкологични болести. Мултидисциплинарните туморни бордове са институция, присъстваща във всички онкологични лечебни заведения в България, Европа, Северна Америка и по света. Консултантите и експертите използващи технологията PrOPA задължително обсъждат в своите препоръки становищата на различните туморни бордове, отразени в техните протоколни решения.

КЛИНИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Клиничният изследовател е лекар, провеждащ клинично проучване върху ново антитуморно лекарство (или нелекарствена интервенция) според всички международни и национални регламенти. Чрез системната свързаност на
PrOPA може да препоръчва включване в клинично проучване на пациенти с напреднала злокачествена болест, при която са изчерпани всички други стандартни лечебни стратегии.