Главен консултант

Главният консултант е хабилитиран специалист по онкология с многогодишна практика и ценз в областта на клиничната онкология. Неговата роля е да анализира съдържанието на медицинска документация, предоставена чрез технологичните възможности на PrOPA, и да формулира становище за предстояща диагностична или лечебна стъпка, осигурявайки достъп до най-високо квалифицирани специалисти и онкологични центрове. Също така главният консултант обобщава мненията и резултатите от текущите диагностични и лечебни процедури и формулира последващи становища за по-нататъшни стъпки в пътя на пациента както, и своето консултативно виждане за наблюдение или дългосрочна диспансеризация чрез PrOPA.

Доц. д-р Димитър Калев, дм 

Завършил Медицински университет – Варна. Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. Доцент по онкология. 

Бил е дългогодишен ръководител на Клиника по медицинска онкология в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. От 2016 г. е ръководител на Направление по медицинска онкология и лъчелечение в СБАЛОЗ „Д-р Марков А. Марков”, Варна. 

През 2010 г. инициира неправителствения проект МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти). По негова инициатива през 2022 г. се учредява Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ), на която е първи председател. 

Автор и съавтор на публикации в рецензирани списания, глави на учебници и книги, редактор на националните ръководства, основани на доказателства, МОРЕ и съставител на учебните книги за продължаващо медицинско обучение по онкология МОРЕ.  

Бил е национален консултант по онкология и настоящ зам. председател на Националния съвет по онкология към МЗ. Активен член на няколко национални и международни професионални и научни дружества.  

Доц. Калев е поет и изследовател в различни области на хуманитаристиката. Носител е на множество награди за литература. 


Туморeh борд

Туморният борд е колегиум от онколози с различни специалности, назначен да обсъжда и да прилага научно обосновани концепции при вземане на решения за диагноза и лечение на онкологични болести. Мултидисциплинарните туморни бордове са институция, присъстваща във всички онкологични лечебни заведения в България, Европа, Северна Америка и по Света. Консултантите и експертите използващи технологията PrOPA задължително обсъждат в своите препоръки становищата на различните туморни бордове, отразени в техните протоколни решения.

КЛИНИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Клиничният изследовател е лекар, провеждащ клинично проучване върху ново антитуморно лекарство (или нелекарствена интервенция) според всички международни и национални регламенти. Чрез системната свързаност на
PrOPA може да препоръчва включване в клинично проучване на пациенти с напреднала злокачествена болест, при която са изчерпани всички други стандартни лечебни стратегии.