СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

  • Стремеж пред екипа на Shemha Health е, да съдействаме за предоставяне на прецизирани медицински съвети на онкологични пациенти и техни близки. 
  • Дигиталният инструмент PrOPA by Shemha Health може да подобри равнопоставеността в здравеопазването и онкологичните грижи, като помогне за преодоляване на пропуските и нуждите, ускоряване на по-прецизни диагностични процеси, позволяване на по-персонализирано лечение чрез разширяване на достъпа до консулти и насоки и премахване на географските бариери.
  • Ние сме фокусирани върху изграждането на инфраструктура за предоставяне на здравни съвети и консултации в общността и проучваме канали за предоставяне на грижи в почти реално време чрез иновативни нови технологии и услуги.
  • С желанието за доближаване до предсказуемостта на мултидисциплинарните подходи за диагностика, лечение и проследяване в онкологията ние се стремим да създаваме и надграждаме отвореното хуманно решение PrOPA by Shemha Health (Precision Oncology Patient Advice или Прецизирани онкологични съвети за пациента), използвайки най- съвременни дигитални и технологични възможности.

ЗА ВАШЕТО ПЕРСОНАЛНО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ В PrOPA by Shemha Health

  • Поемете пълен контрол над вашето онкологично състояние и информация за него, подкрепено от мултидисциплинарни персонални онкологични съвети.
  • Както органите и клетките са част от нашето тяло, така и нашите здравни данни са част от нас. Досега, здравните Ви данни се съхраняват в неструктуриран вид, разположени на различни места и в различен формат, под контрола на различни външни субекти, които предоставят понякога неконтролиран достъп до тях или дори е възможно да се използват без Вашето съгласие.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Създавайки PrOPA by Shemha Health ние се ръководим от всички съвременни стандарти и добри практики за информационна сигурност. 

  • Всичко слоеве на архитектурата включват криптиране на данните при съхранение и по време на пренос. 
  • PrOPA by Shemha Health разполага с осигурени допълнителни защити за справяне със сложни атаки, включващи тестове за проникване и уязвимости, защитни стени на приложно ниво, гарантиране непроменимост и проследимост действията в системата
  • изкуствен интелект (AI инструменти) за проактивен анализ и реакция при засичане на нерегламентирани действия.