Често задавани въпроси

  • Показва ли моето лично електронно здравно досие всяка една премината стъпка чрез PrOPA by Shemha Health?

    Да. Във Вашето лично електронно здравно досие веднага се отразяват резултатите от извършването на конкретен експертен консулт, както и документите от изследвания, медицински заключения, диагностични и лечебни процедури.

  • Мога ли да използвам или споделям моето електронно досие в PrOPA by Shemha Health?

    Във всеки един момент Вие имате пълен достъп и контрол над Вашето персонално електронно здравно досие, включително пълния набор от качени от Вас или от Вашите Експерти в PrOPA by Shemha Health изследвания, диагностични и/или терапевтични процедури и индивидуални насоки. 

    Вашето досие в PrOPA by Shemha Health е вашият неприкосновен персонален здравен „паспорт“. Вие може да разполагате с него по всяко време, да го принтирате, споделяте по Ваша преценка или да го заличите.

    Операторът не препоръчва споделяне на данните от вашето персонално електронно здравно досие с трети лица!