нашата история

Има моменти, които преобръщат света… Моменти, в които човек осъзнава къде е, какво има или е загубил. Моменти, в които търси отговор само на 1 въпрос – как да продължи, за да го има – за него самия, за семейството му…

Точно тогава му се иска да има някой, който да го поведе, някой, на когото може да се облегне, за да намери силата в себе си. 

Така започна история на PrOPA by Shemha Health. В утрото на зараждащата се 2021 г., когато нашите основатели Виолета Найденова и партньорът ѝ Ивайло Петров се срещат с експертен екип онколози, за да начертаят индивидуален път за лечение и да преборят неприятната статистика в европейските държави със средни доходи, а именно

над 280 дни средно време от първоначална диагноза до стартиране на лечение за рака на гърдата.

Време, което звучи стряскащо и може да бъде от решаващо значение за постигнатия краен резултат. И Ивайло, и Виолета са категорични, че трябва да съкратят това време. Като съветник по здравни екосистеми Ивайло има шансът да познава най-добрите експерти в онкологичната грижа в България и да осигури за съпругата си личен лекарски борд, който да организира процеса по-бързо и да осигури пътя за нейното лечение. Между хилядите въпроси, които си задават, двамата повдигат и въпроса за всички премеждия, които пациент и лекар срещат в цялостната грижа за онкологично болния човек. Но Ивайло и Виолета има кого да попитат…

Позовавайки се на опита на доказани лекари онколози и на личната си история, която разкрива цялата палитра от емоции на всеки онкоболен пациент, те стигат до въпроса:

Има ли как да трансформират тази действителност не само за себе си, но и за всеки друг? Отговорът идва бързо и категорично: ДА!

Провокирани от липсата на Онкологична болница в България, където един пациент може физически да мине през всички кабинети на едно място, те решават да потърся решение как да го постигнат в своеобразна виртуална консултативна клиника.

Така през януари 2021 г. Иво и Вили обединяват сили с доц. Калев, в качеството му на консултант в проекта и започват да изследват спънките в целия процес. Откъде произлизат загубите на ценно време? Защо пациентът се чувства изгубен още в пътя между първите два кабинета? Къде лекарите губят време, за да осигурят личната грижа? Кои са реалните проблеми, на които трябва да се потърси решение?

Преминават над 6 месеца в проучвания, международни консултации и справки, за да основат през юли 2021 компанията Shemha Health и да вложат в нейното лого, всичко, в което вярват:

ЗАЕДНОСТ на: Силата на българското в буквата “Ш” + пламъкът на вярата, с който постигат всичко + знака на безкрайността – символизиращ непрекъснатия, цялостен път и пълна отдаденост в грижата.

Като специалисти, отдадени на науката и човешкото здраве, те продължават с дълбочинен технологичен анализ, за да осигурят решение за:

По-бърз и улеснен достъп до всеобхватен мултидисциплинарен екип от всички нужни специалности експерти с цел ускорение на успехите в диагностиката и лечението на всеки един човек с онкологично заболяване.

Пълен, непрекъснат и затворен път за пациента и неговите близки, където са водени и съветвани на всяка стъпка, зада се почувстват уверени, информирани, спокойни.

Преминават 2 година и 3 месеца в отдаден труд, анализи и проучвания за изграждане на технологична платформа в синергия с нормалното експертно поведение на лекаря и всички международни стандарти и световни препоръки на СЗО, OECI, ASCO, NCCN и регламентите на ЕК. Екипът на Shemha Health търси и намират решение на всеки въпрос, за да може ползата за пациента да бъде центърът на всичко – да осигури грижа, качествен консулт от доказани експерти онколози и да се гарантира защита и криптиране на всички нива за здравните му данни.

Следващото предизвикателство в обезпечаването на ресурса от експерти е решено и през 2023 г. Shemha Health намира съмишленици за проекта в лицето на над 80 доказани специалисти онколози от 24 медицински специалности. Всички те влизат като част от платформата, обединени от практическото прилагане на мултидисциплинарни консултации и най-актуалните диагностични и лечебни стандарти в онкологията на Европа и САЩ. 

Така от идея, днес Shemha Health представя иновативното телемедицинско и мултидисциплинарно решение в областта на онкологията с името PrOPA™ by Shemha Health® или Precision Oncology Patient Advice (Прецизирани онкологични съвети за пациенти). 

С това начинание екипът на PrOPA by Shemha Health помага на всеки човек в нужда да получи отговори на въпросите КАКВО, КЪДЕ, КОГА, КАК и ЗАЩО и подава ръка на всички здравни институции да посрещнат на място пациенти с повишена информираност и доверие във възможностите на българските експерти да предложат онкологична грижа на световно ниво.

Стартъп на 2024

Награда „Стартъп на 2024“ от Forbes Business Awards

Ивайло Петров 

Ивайло | Иво | е предприемач, съосновател на телеонкологичната компания Shemha Health, популярна с първата българска телеонкологична платформа PrOPA by Shemha Health. 

Член на СОНМ и е координатор проекти и връзки с обществеността на Съвместна Онкологична Национална Мрежа [СОНМ]. Поддръжник на програмата „beyond” за пре-акселерация в развитието на иновации, ръководена от The Edge & Junior Achievement Bulgaria, както и на Start For Future.  

Има магистърска степен по фармация в Медицински университет – София. 

Неговият професионален опит е на международно ниво с достъп до индустрията на науките за живота, здравни екосистеми и здравни политики. Понастоящем работи в предприемаческата дигитална здравна екосистема и в неправителствения сектор. 

Той е запален по преосмислянето на сложността на здравеопазването и пренасочването му към (ЕКО)система чрез проектиране на нови начини за ефективно сътрудничество в рамките на здравеопазването и извън него. Работи за създаване на стойност чрез прилагане на Foundation for Acceleration. Воден от любопитството и предизвикателствата на предприемачеството, подкрепя иновативния дух и трансформиращото въздействие на стратегията „The New Era”.  LinkedIn | Ivaylo (Ivo) Petrov 

Виолета Найденова 

Виолета е съосновател на телеонкологичната компания Shemha Health, популярна с първата българска телеонкологична платформа PrOPA by Shemha Health. 

Като човек изправил се пред многото предизвикателства  и сблъскал се с много и различни житейски ситуации, Виолета притежава силата да се бори за успешен край на всяка една история.  

Обича да бъде провокирана, да търси решения на трудни казуси. Постоянната комуникация с много и различни хора за нея е извор на знание и постоянно развитие във  времена в които живеем.  
Динамиката е ежедневието е двигателят, който я вдъхновява и дава причината всеки ден да е различен и да си заслужава да бъде изживян. 

Доц. д-р Димитър Калев, дм 

Завършил Медицински университет – Варна. Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. Доцент по онкология. 

Бил е дългогодишен ръководител на Клиника по медицинска онкология в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. От 2016 г. е ръководител на Направление по медицинска онкология и лъчелечение в СБАЛОЗ „Д-р Марков А. Марков”, Варна. 

През 2010 г. инициира неправителствения проект МОРЕ (Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти). По негова инициатива през 2022 г. се учредява Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ), на която е първи председател. 

Автор и съавтор на публикации в рецензирани списания, глави на учебници и книги, редактор на националните ръководства, основани на доказателства, МОРЕ и съставител на учебните книги за продължаващо медицинско обучение по онкология МОРЕ.  

Бил е национален консултант по онкология и настоящ зам. председател на Националния съвет по онкология към МЗ. Активен член на няколко национални и международни професионални и научни дружества.  

Доц. Калев е поет и изследовател в различни области на хуманитаристиката. Носител е на множество награди за литература. 

Проф. д-р Валерия Калева, дм 

Завършила Медицински университет – Варна. Има придобити специалности по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. Автор и съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници, глави на книги и на национални ръководства по хематология и детска онкохематология. 

Била е дългогодишен ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна и началник на Клиника по детска хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, основател и ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 

Член е на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ, Национален съвет по онкология към МЗ, външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК. 

Активен член е на национални и международни професионални и научни дружества в областта на хематологията и детската онкохематология. 

Съосновател е на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ). 

д-р Иглика Игнатова

Тя е лекар със специалност по лъчелечение, съосновател на CancerCare.bg – фондация, целяща да повиши осведомеността за онкологичните заболявания и да подкрепи пациентите в тяхната борба, и на компанията Shemha Health, създала първата българска телеонкологична платформа PrOPA by Shemha Health.

Завършва медицина в Медицински университет – Варна. Започва професионалния си път в Клиника по детска хематология и онкология и Център по редки анемии и коагулопатии в УМБАЛ Св. Марина – Варна и продължава в Отделение по лъчелечение в УМБАЛ Св. Иван Рилски – София.

Член и съучредител на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) – национална ракова мрежа в Република България.

Партньорите в създаването на
PrOPA by Shemha Health