Precision Oncology Patient Advice

е теле-онкологична платформа в помощ на пациенти и техните близки

Разработена с и за лекари, и пациенти

Нашата цел е да организираме непрекъснат и затворен път чрез консултации в процесите на диагностиката, лечението и проследяването на онкологични заболявания

Партньорите в създаването на
PrOPA by Shemha Health

СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ ПАРТНЬОРИ