„За първи път – засега само в България, PrOPA by Shemha Health събира на едно място всички 24 онкологични специалности в едно телемедицинско решение за задълбочена свързаност на пациента и екипа лекуващи.“

Психосоциална подкрепа


ОНКОПСИХОЛОГ

Онкопсихологът е клиничен психолог, специализиран в оценката и контрола на най-честите емоционални, познавателни, поведенчески и сексуални нарушения, свързани с онкологичната болест. Чрез технологичния инструментариум на PrOPA by Shemha Health той осъществява начално измерване на степента на психосоциален дистрес у пациенти, техни близки и болногледачи, детайлизира наличието на тревожни, личностови, психотични и други разстройства. При нужда предлага и ръководи (онлайн или присъствено) различни методи за индивидуална и групова терапия, включително семейна терапия, арт-терапия и др.

ЕКАТЕРИНА ВИТКОВА

Специалност(и): магистър по психология, психотерапия с психоаналитична насоченост, групов психотерапевт

Резюме на експертиза: с дългогодишна практика, провежда психологични консултации, психотерапевтични сесии с пациенти и техните близки. Работи със специализирани въпросници за определяне на психо-емоционалното състояние на пациентите. Провежда изследвания за измерване на синдром на Бърнаут на персонала и води групи на медицинските екипи по балинтовия подход. Ментор по европейски програми и държавни стажове за студенти по психология. Психоаналитично ориентиран терапевт; психодрама-терапевт; балинтов лидер.

Лидерство: Член и Председател на Българска асоциация по психоонкология и IPOS. Член и Председател на Българско балинтово общество. Член на УС на Съвместна онкологична национална мрежа. Пълноправен член на Българско общество по лаканианска психоанализа и NLS. Пълноправен член на  Българско дружество по психодрама и групова терапия. Член на национален експертен борд по Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.


РЕХАБИЛИТАТОР

Рехабилитаторът е специалист по физикална терапия, специализиран в оценката и контрола на физическата активност, туморната умора, лимфатичния оток и други вторични нарушения, произтичащи от прогресията на онкологичната болест или от лечебните процедури (хирургия, лъчелечение, химиотерапия).


РЕПРОДУКЦИОНИСТ

Специалистът по репродуктивна медицина е акушер-гинеколог, консултиращ и ръководещ процесите по запазване на способността за оплождане, зачеване и раждане при пациенти с онкологични болести – млади жени и мъже. Най-често се организират процедури за замразяване на тъкан от яйчник или сперматозоиди.