Често задавани въпроси

 • Какво представлява електронната диспансеризация?

  Електронната диспансеризация е динамично решение, част от платформата PrOPA by Shemha HealthTM, което гарантира наблюдение на всеки етап от преживяемостта на пациента. Тя дава възможност:

  a. да получавате уведомления и информация за предстоящите действия, които трябва да предприемете;

  b. да управлявате Вашето електронно здравно досие, без да имате ангажимент да разполагате с него на хартиен носител и да го носите на предстоящия консулт. Ние ще се погрижим Вашето електронно здравно досие да бъде при съответния Експерт в посочения от Вас ден и час за консулт;

  c. да управлявате Вашето диспансерно наблюдение, съобразно Вашата ангажираност и свободно време.

 • Как се осъществява онлайн (видео) консултация?

  Онлайн консултацията се провежда след предварително запазване на час за среща с Главния консултант или конкретен Експерт през потребителския профил на пациента. След резервацията на виртуалния консулт пациентът получава имейл с линк за провеждането му в насрочения ден и час.

  Консултът се осъществява през онлайн платформата MS Teams с гарантирана сигурност на обмена на информация и документи.

 • Всички ли медицински специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация, са включени в базата данни на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Не. В базата данни на онлайн платформата са включени едни от най-добрите онколози в страната от всички специалности – те са с доказана висока експертиза в практиката на своята област.

  С тези медицински специалисти операторът на платформата има сключен договор за съвместна работа.

 • Как е дефиниран „Пътят на пациента“ в онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Път на пациента“ включва цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението.

  Пътят на пациента се ръководи от медицински специалист – Главен консултант, който определя необходимите диагностични и терапевтични процедури на всеки етап от лечението му. След анализ на състоянието на пациента Главният консултант насочва пациента към конкретен експерт, който ще продължи с назначаването на следващите стъпки – изследвания, различни медицински процедури.

  След този цикъл резултатите отново се връщат при Главния консултант, който ги анализира и прави препоръки за следващите стъпки на пациента.

  По този начин се гарантира затворен цикъл на лечението, с персонален ангажимент на главен консултант, по най-благоприятния за пациента начин, без да се губи време по консултативният диагностичен и терапевтичен път, който той трябва да извърви.