Често задавани въпроси

 • Как е дефиниран „Пътят на пациента“ в онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Път на пациента“ включва цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението.

  Пътят на пациента се ръководи от медицински специалист – Главен консултант, който определя необходимите диагностични и терапевтични процедури на всеки етап от лечението му. След анализ на състоянието на пациента Главният консултант го насочва към конкретен експерт, който в лична среща извършва обстоен медицински преглед и назначава/осъществява съответни изследвания и диагностични или лечебни процедури.

  Пациентът се възползва от всички изследвания и процедури, които са платени от Здравната каса. След приключване на даден диагностичен или терапевтичен етап експертът описва всичко, което е извършил.  Това описание отново се връща при Главния консултант, който го анализира и прави препоръки за следващите  стъпки на пациента.

  По този начин се гарантира затворен цикъл на лечението по най-благоприятния за пациента начин, без да се губи време по пътя, който той трябва да извърви.

 • Какво представлява и какво предоставя на пациента електронната диспансеризация? 

  Електронната диспансеризация е динамично решение, което гарантира наблюдение на всеки етап от  здравословното състояние на пациента след приключени диагностични или терапевтични процедури. Тя дава възможност на пациента: 

  a. да получава уведомления и информация за предстоящите действия, които трябва да предприеме

  b. да управлява  електронното си здравно досие, без да има ангажимент да разполага с него на хартиен носител и да го носи на предстоящия консулт

  c. да управлява  диспансерното си наблюдение, съобразно своята ангажираност и свободно време

 • Как се осъществява онлайн (видео) консултация?

  Онлайн консултацията се провежда след предварително запазване на час за среща с Главния консултант или конкретен Експерт през потребителския профил на пациента. След резервацията на виртуалния консулт пациентът получава имейл с линк за провеждането му в насрочения ден и час.

  Консултът се осъществява през онлайн платформата MS Teams с гарантирана сигурност на обмена на информация и документи.

 • Всички ли медицински специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация, са включени в базата данни на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Не. В базата данни на онлайн платформата са включени най-добрите онколози в страната от всички специалности – те са с доказана висока експертиза в практиката на своята област.

  С тези медицински специалисти операторът на платформата има сключен договор за съвместна работа.