Често задавани въпроси

 • Колко би ми струвало да използвам услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health™?

  Пациентите (потребители) се възползват от всички платени от Здравната каса процедури, които се полагат на онкологично болните хора в България и които експертите на PrOPA им назначават в хода на тяхното лечение.

  Подробна информация за цените на нашите услуги и начина на формирането им се съдържа в Ценоразпис на услугите, предоставяни посредством Платформата PrOPA by Shemha Health, неразделна част от Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент.

  Една от най-популярните медицински услуги, избирана от потребителите на платформата, е начален консулт с Главен консултант като цената й започва от 260,89 лв. Повече информация може да получите след като се регистрирате като потребител за съответната услуга като следвате стъпките на Платформата.

  Платена е всяка онлайн (включително видео) консултация с медицинските експерти на PrOPA, което включва:

  а. начален или етапен анализ на състоянието на пациента към момента;

  b. конкретни насоки за вида и мястото на медицинските процедури, които трябва да извърши пациентът;

  c. писмено становище, изготвено от медицинския експерт и автоматично включено към електронното досие на пациента;

  d. онлайн разговор на пациента с медицинския експерт за разясняване на стъпките, които трябва да предприеме, и на необходимоста от тях.

  Консултацията се смята за завършена тогава, когато са извършени всички описани стъпки и когато становището е приъединено към електронното досие на пациента. Едва тогава онлайн системата приема плащането на услугата от пациента. Подробна информация за стойността на услугите се предоставя в рамките на процеса по резервирането им и преди заплащането им както, и в ценоразпис на услугите, предоставяни посредством платформата PrOPA by Shemha Health, неразделна част от Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент.

 • Какво се случва, ако вече резервирана (избрана) и платена услуга не бъде предоставена от съответния медицински специалист?

  В този случай платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нов час за предоставянето ѝ) или насочва към друг профилиран Експерт със същата специалност.

  Ако потребителят не заяви, че желае да ползва услугата на нова дата и час, платената сума за услугата му се възстановява.

 • Може ли потребителят (пациент) да се откаже от вече резервирана (избрана) и платена услуга?

  Да, за което следва да информира изрично оператора на платформата със съобщение, изпратено чрез потребителския му профил в платформата.

  В горния случай, както и ако потребителят (пациент) не се яви в запазения час за консултация, платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нови дата и час за предоставянето ѝ).

  Ако потребителят не заяви, че желае ползване на услугата на нова дата и час, потвърждавайки с бутон „отказвам се“, платените суми за услугата му се възстановяват.

 • Как потребителят (пациент) заплаща услуга, резервирана посредством онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  След резервация на услуга, платформата посочва срок, в който следва да бъде извършено плащането.

  Плащането се извършва чрез платформата за електронно разплащане на Stripe с карти Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Dinners, както и с дигиталните портфейли Apple Pay и Google Wallet. Операторът на платформата няма достъп и не получава информация относно транзакцията, както и данни относно банкови карти на потребителите (пациенти).

  След извършване на успешно плащане потребителят (пациент) получава имейл с потвърждение за избраната и заплатена услуга.

  Ако плащането не бъде извършено в посочения от платформата срок, избраните услуги могат да бъдат автоматично анулирани, като това не представлява пречка потребителят (пациент) да инициира отново процеса по резервация и плащане на услуга.

  Изключение от горните правила се прилага единствено за услугата последващо проследяване (електронна диспансеризация), където по избор на потребителя (пациент) плащането на абонаментната такса може да бъде извършено при общите правила на платформата (авансово) или разсрочено – на четири равни вноски за годишен период на електронен диспансер.