Често задавани въпроси

  • Kак използваме Вашата лична информация?

    Операторът „Шемха Хелт“ ООД е дружество администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health при спазване на изискванията на законодателството на Република България и Общия регламент за защита на личните данни, съгласно Правилата за поверителност на платформата PrOPA by Shemha Health

    Обработването на лични данни, представляващи информация за здравословното състояние на потребителя (пациент), се извършва въз основа на даденото от него съгласие за достъп до личното му електронно досие от страна на оператора.

  • Как можете да се свържете с оператора на платформата Shemha Health в случай че не можете да влезете в профила си или срещате друг технически проблем?

    Оператор на платформатае „Шемха Хелт“ ООД, ЕИК206570393, седалище и адрес на управление: Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Иван Драсов“ № 26, ап. 8, представлявано от управители Виолета Найденова и Димитър Калев. 

    Можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: [email protected] или [email protected] посредством контактната форма, достъпна в платформата.