Клинични проучвания


КЛИНИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Клиничният изследовател е лекар, провеждащ клинично проучване върху ново антитуморно лекарство (или нелекарствена интервенция) според всички международни и национални регламенти. Чрез системната свързаност на
PrOPA може да препоръчва включване в клинично проучване на пациенти с напреднала злокачествена болест, при която са изчерпани всички други стандартни лечебни стратегии.