Precision Oncology Patient Advice

Е ТЕЛЕОНКОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ,

РАЗРАБОТЕНА СЪС И ЗА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ

Вие търсите съдействие или второ мнение за Вашето персонално онкологично състояние? Можете да взаимодействате с мултидисциплинарния консулт от лекари експерти, използващи платформата PrOPA by Shemha HealthТМ


Как работи?

Регистрирайте се или разрешете на най-близкият ви човек да го направи вместо вас

PrOPA by Shemha HealthТМ е източник на персонални онкологични консултации и съвети, обединявайки на едно място цялата лична здравна информация и данни.

 • PrOPA by Shemha HealthТМ обобщава медицинското ви досие на едно място чрез вашите отговори в медицинския въпросник, прилагайки вашите документи заедно с лабораторни и други изследвания, посочени като ключови за Вашата персонална консултация.  
 • В PrOPA by Shemha HealthТМ Вие съхранявате широка гама здравна информация от разнообразни  източници: различни снимкови формати, лабораторни резултати в pdf, от домашни устройства (например лаптопи, таблети и др.).
 • PrOPA by Shemha HealthТМ е вашата персонализирана платформа и пълнотата на вашето индивидуално досие е ключът за вашите прецизирани консултации и съвети.
 • В PrOPA by Shemha HealthТМ всички ваши данни притежават криптиране на ниво индивидуален запис и се съхраняват в сигурна среда.

ПОПЪЛНЕТЕ ВЪПРОСНИКА

PrOPA by Shemha HealthТМ е персонализирана платформа за споделяне на вашата здравна информация и оказване на съдействие от вашият личен Главен консултант за последващи стъпки в рамките до 48 часа.

 • Свържете се чрез платформата PrOPA by Shemha HealthТМ с вашия Главен консултант за прецизирани онкологични съвети виртуално или само чрез вашата електронна документация.
 • Попълвайки въпросника от Ваше име или помагайки на Ваш близък с онкологично заболяване, в PrOPA by Shemha HealthТМ Вие ще получите мултидисциплинарни съвети и насоки от водещи клинични експерти.
 • Чрез лесен за ползване интерфейс потребителите могат да разрешат на личния Главен консултант подробен достъп до техните медицински данни.

Ето защо е важно да попълните въпросника – това е ключът за вашите прецизирани индивидуални онкологични консултации и съвети.

Запазете вашият личен консулт и прецизен път на пациента чрез:

PrOPA by Shemha HealthТМ е персонализирана платформа, предоставяща достъп до индивидуални и мултидисциплинарни онкологични съвети.

 • Като усъвършенстван медицински и онкологичен пътеводител, PrOPA by Shemha HealthТМ е интелигентен разширен дигитален асистент, чрез който се предоставят мнения и препоръки към Вас от страна на Вашият консултативен лекарски екип.
 • При анализ на Вашите здравни данни с помощта на наука за данните, автоматизации и алгоритми чрез PrOPA by Shemha HealthТМ ще получите мултидисциплинарни съвети и насоки за подобряване на вашият личен здравен резултат.

PrOPA by Shemha HealthТМ е вашият персонален асистент. 

 • Вашата лична здравна информация ще бъде предоставена предварително на вашия личен мултидисциплинарен онкологичен екип с цел предварителна подготовка, за да получите пълнота в прецизираните насоки.
 • Използвайки нашата интелигентна система за напомняне, ние гарантираме, че никога няма да пропуснете Вашето експертно посещение, очаквани резултати, мултидисциплинарни съвети или диспансерно наблюдение, ключово за Вашите лични резултати и лечебни постижения. 
 • Това е все едно да имате някой, който да се грижи за Вас, но виртуално и по-добре.

Ще получите 

PrOPA by Shemha HealthТМ е вашият „билет“ за достъп до мултидисциплинарен онкологичен екип с високо ниво на експертност и професионализъм. Вие търсите съдействие, консултация или второ мнение за Вашето персонално онкологично заболяване, като взаимодействате с мултидисциплинарния консулт от лекари експерти, използващи платформата.

PrOPA by Shemha HealthТМ е персонализирана платформа и е създадена с цел Вашето удобство.

 • Еднократно и/или последващи виртуални консулти според Вашите нужди и препоръки от личен Главен консултант.
 • Вие не носите никъде вашите медицински документи и досие, те са вече при лекаря, с който имате персонална среща, и той вече се е запознал с Вашата медицинска информация. 
 • Достъп до еднократна интерактивна консултация или планиране на път на пациента за персонализирано диагностично и терапевтично поведение според нуждите на пациента. 
 • Споделете с личния си мултидисциплинарен онкологичен екип чрез консултации в реално време или на място в кабинета, за получаване на прецизирани съвети относно Вашето индивидуално състояние. 
 • Предоставен достъп за непрекъснато диспансерно наблюдение и съвети след приключване на Вашия мултидисциплинарен консултативен път.

FAQ

Онлайн платформата PrOPA by Shemha HealthТМ представлява обособено място в глобалната мрежа, достъпно на следния адрес: www.propa.health  
Платформата предоставя модерно и удобно web-базирано решение: 

 • осигуряващо връзка между потребител на платформата (пациент) и медицински специалисти (Консултант/ Експерт), които предоставят дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ, както и 
 • осигуряващо възможност за предоставянето на други съпътстващи и/или административни немедицински услуги.

Платформата предоставя свободен достъп до част от информацията, публикувана на нея, а именно: информация относно предоставяни услуги, медицински специалисти, общи условия и други актове на оператора, достъп до клинични проучвания и техни анализи, достъп до информативни и обучителни материали. 
В случай, че потребителят (пациент) желае да ползва услугите, предоставяни от медицински специалисти посредством платформата, то той следва да извърши регистрация и да създаде профил в платформата с избрано от него потребителско име и парола за достъп.