Precision Oncology Patient Advice

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКА ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ  

РАЗРАБОТЕНА СЪС И ЗА ПАЦИЕНТИ и ЛЕКАРИ

ЗА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ И ТЕХНИ БЛИЗКИ

PrOPA™ by Shemha Health® или Precision Oncology Patient Advice (Прецизирани онкологични съвети за пациенти) е иновативно телемедицинскo решение в областта на онкологията, събрало за първи път в България на едно място над 80+ ключови клинични експерти от 24 медицински специалности, за да поведе пациентите и техните близки към един по-организиран, индивидуален и ускорен процес на диагностика и лечение.   

PrOPA by Shemha Health е създадена да бъде решение на милиони човешки съдби – всеки пациент да получи качествена грижа и ускорен процес в лечението. Технологията прави това възможно и е време да я интегрираме в здравната система, за да направим промяната, от която тя се нуждае. Само до 48 часа ще получите съдействие за първичен скрининг, път на лечение или второ мнение за Вас или Ваш близък чрез мултидисциплинарен консулт от лекари експерти, следващи най-актуалните световни стандарти в диагностиката и лечението на рак. 

PrOPA by Shemha Health поставя в началото на пътя на всеки пациент личен Главен консултант – хабилитиран специалист по онкология с многогодишна практика и квалификация в областта на клиничната онкология. Неговата задача и цел е да наблюдава и анализира състоянието на пациента на всеки етап от заболяването му и да организира последователността на всяка стъпка от неговите диагностични и лечебни процедури. Процесът включва онколози експерти от конкретни специалности, а пациентът има пълна информация за здравния си статус. 

Чрез нашата интелигентна система за напомняне ние гарантираме, че никога няма да пропуснете Вашето посещение за диспансерно наблюдение от медицинските експерти на PrOPA by Shemha Health, което е ключово за Вашите лични резултати и постижения в лечението. Това е все едно да имате някой, който се грижи за Вас, но виртуално и по-добре. 


Как работи PrOPA В НЯКОЛКО СТЪПКИ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ИЛИ ПОМОЛЕТЕ ВАШ БЛИЗЪК ДА ВИ РЕГИСТРИРА

 • Влезте във формата за регистрация, като натиснете бутона “Влезте в PrOPA”                     
 • Попълнете прецизно личните данни на пациента, като преминавате към всяка следваща стъпка с бутона „Напред“  
 • Прикачете всички документи, свързани със заболяването – епикризи, резултати от изследвания, образна диагностика, решение от онкологична комисия и др. 
 • В PrOPA by Shemha HealthТМвсички Ваши данни и документи ще се съхраняват в гарантирано сигурна среда като индивидуален запис, до който ще имате достъп единствено Вие, Главният консултант и лекарите експерти, към които той ще Ви насочи.     

ПОПЪЛНЕТЕ ВЪПРОСНИКА

 • Попълнете въпросника точно и коректно, тъй като пропуснатите или неверни отговори биха могли да подведат лекарския екип във вземането на важни решения, свързани с лечението на Вашето онкологично заболяване. 
 • С попълването на въпросника и завършването на регистрацията си в PrOPA by Shemha HealthТМслагате началото на Вашето лично електронно здравно досие, в което ще се съхраняват и добавят всички документи, свързани с пътя на Вашата прецизна диагностика и лечение.  

ЗАПАЗЕТЕ ДЕН И ЧАС ЗА ВИДЕО СРЕЩА С ГЛАВНИЯ КОНСУЛТАНТ на PrOPA 

 • Преди да приключите регистрацията си в телемедицинската платформа PrOPA by Shemha HealthТМ Вие можете допълнително да заявите желание за видео среща с Главния консултант, въпреки че всички негови заключения и препоръки първоначално ще получите във вид на писмено становище – в досието Ви и на личния Ви имейл. Заплащането на писмената и видео консултация става чрез платформата.  
 • Главният консултант анализира състоянието Ви на базата на данните и документите за Вашето онкологично заболяване, които сте попълнили във формата за регистрация. 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

 • До 48 часа след регистрацията си в телемедицинската платформа PrOPA by Shemha HealthТМ ще получите от Главния консултант неговото начално писмено становище, което съдържа обобщен анализ на Вашето онкологично заболяване, препоръки за диагностични и лечебни интервенции, включително и конкретни насоки към съответни специалисти и/или лечебни заведения. 
 • Ако при регистрацията си сте заявили желание за видео среща с Главния консултант, след получаването на неговото начално писмено становище Вие трябва да заявите покана за онлайн среща с конкретен ден и час, която се осъществява през платформата Microsoft Teams. 
 • След всяка диагностична или терапевтична интервенция, документирана от съответния лекар в електронното Ви досие, отново ще получите становище и препоръки от Главния консултант, които са свързани с актуалния етап от лечението на Вашето онкологично заболяване.  
 • Всяко становище остава в електронното Ви досие, до което винаги имате достъп. Същото становище ще получите и на личната си електронна поща. 
 • В електронното Ви медицинско досие ще имате съхранени всички документи на едно място и няма да е нужно да ги разнасяте за всяка следваща консултация – те вече ще са при лекаря, с когото имате персонална среща, и той ще се е запознал с актуалната информация за етапа, на който е Вашето онкологично заболяване. 
 • Ние Ви гарантираме, че с нашата интелигентна система за напомняне никога няма да пропуснете посещение при лекар от PrOPA by Shemha HealthТМ. Това е ключово за Вашите лични резултати и постижения в хода на лечението от рак. 

Въпроси и отговори

Онлайн платформата PrOPA by Shemha HealthТМ представлява обособено място в глобалната мрежа, достъпно на следния адрес: www.propa.health  
Платформата предоставя модерно и удобно web-базирано решение: 

 • осигуряващо връзка между потребител на платформата (пациент) и медицински специалисти (Консултант/ Експерт), които предоставят дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ, както и 
 • осигуряващо възможност за предоставянето на други съпътстващи и/или административни немедицински услуги.

Платформата предоставя свободен достъп до част от информацията, публикувана на нея, а именно: информация относно предоставяни услуги, медицински специалисти, общи условия и други актове на оператора, достъп до клинични проучвания и техни анализи, достъп до информативни и обучителни материали. 
В случай, че потребителят (пациент) желае да ползва услугите, предоставяни от медицински специалисти посредством платформата, то той следва да извърши регистрация и да създаде профил в платформата с избрано от него потребителско име и парола за достъп.