Често задавани въпроси

 • Какво е предназначението на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Онлайн платформата PrOPA by Shemha Health е обособено място в глобалната мрежа, достъпно на адрес: www.propa.health  

  Платформата предоставя модерно решение, което осигурява връзка между потребител (пациент) и медицински специалисти (Главен консултант/Експерт). Те от своя страна, предоставят персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ – в онлайн или лична среща.

 • До какви медицински услуги имат достъп потребителите (пациенти) чрез онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  След регистрация в платформата, с която потребителят (пациент) създава свой профил, той може да ползва следните услуги, предоставяни от медицински специалисти:

  а. първична или последваща консултация, включително предоставяне на писмено медицинско становище;

  b. цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението (дефиниран като „Път на пациента“);

  c. назначаване на изследвания и проследяване на резултатите от тях; 

  d. проследяване на лечение;

  e. последващо проследяване, което включва преглед, анализ и препоръки за проведени извън платформата изследвания и/или лечение (включително електронна диспансеризация);

  f. онлайн консултации с онкопсихолог/терапевт; 

  g. скрининг за онкологични заболявания при индивиди с риск.

 • Предоставя ли PrOPA by Shemha Health терапевтично и/или лекарствено лечение?

  Платформата PrOPA by Shemha HealthTM извършва единствено посредническа дейност за управление на „Път на пациента“ и технологична свързаност, която цели да улесни връзката и комуникацията между медицински специалисти и потребители (пациенти).


  Платформата и съответно нейният Оператор не предоставят услуги по назначаване и/или извършване на терапевтично и/или лекарствено лечение. Посочените дейности могат да бъдат извършени единствено от медицинските специалисти и лечебни заведения, използващи функционалностите на платформата и в рамките на директното им правоотношение с потребителите (пациенти).

 • Kaква услуга предоставя онлайн платформата PrOPA by Shemha Health на потребителите (пациенти)?

  Платформата предоставя посредническа услуга, с помощта на която потребителят (пациент) осъществява връзка с медицински специалист, както и последващи услуги, улесняващи комуникацията между страните, включително:

  а. предоставя информация за медицинските специалисти, чиито услуги пациентите могат да ползват чрез платформата; 

  b. осигурява възможност за запазване на час за първоначален консулт/преглед;

  c. оосигурява посредничество при провеждане на дистанционни (видео) консултации и проследяване на лечение и/или резултати от изследвания;

  d. осигурява посредничество при заплащане на резервирани (избрани) услуги;

  e. предоставя възможност за поддържане на електронно досие, в което се съдържат данни за потребителя (пациент) и документи, свързани със здравословното му състояние, включително създадените от медицински специалисти в хода на предоставяне на услугите им чрез платформата. Възможните формати на документи, поддържани от платформата, са всички текстови формати както, и jpg, jpeg и/или png.

 • Как потребителят (пациент) може да получи достъп до услугите?

  Платформата предоставя свободен достъп до част от информацията, публикувана на нея, а именно:

  а. точни указания как тя работи;

  b. информация за медицинските специалисти и услугите, които пациентите могат да ползват;

  c. отговори на най-често задаваните въпроси от потребителите;

  d. Общите условия на PrOPA by Shemha HealthTM;

  e. Етичния кодекс на екипа на платформата и др.

  В случай, че потребителят (пациент) желае да ползва услугите, предоставяни от медицински специалисти чрез платформата, той следва да се регистрира и да създаде профил в нея с избрано от него потребителско име и парола за достъп. 

 • Всяко лице ли може да регистрира профил в платформата?

  Всяко пълнолетно лице може да регистрира профил в платформата PrOPA by Shemha Health – за себе си, или за свой близък.