Д-р Александър Симидчиев, пулмолог, член на Комисията по здравеопазване в 49-ото Народно събрание

Въпрос: За първи път у нас се дискутират възможностите на телемедицината на такъв научен форум, какъвто е конференцията СОНМ-МОРЕ. Как виждате близката перспектива на телемедицината...

Пред нас споделя Д-р Владимир Даскалов, директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология – София

Въпрос: Как виждате бъдещето на телемедицината в България? Отговор: Телемедицината действително прави първите си стъпки в България и това е бъдещето – не само тук,...

В световен мащаб телемедицината дава нови възможности за подобряване на комуникацията между пациенти и лекари. Но къде е България в този еволюционен процес?

Д-р Радослав Мангалджиев е началник на Отделение по медицинска онкология към Специализирана болница за онкологични заболявания „Проф. д-р М. Мушмов“, София Въпрос: Телемедицината вече работи...

PrOPA® by Shemha Health™ - технологичното здравно решение при онкологичната диагноза
Защо е важно менталното здраве за човек с онкологично заболяване и неговите близки?

С откриването на болестта се поставя началото на продължителен процес на физически и психични промени на личността, съпътстващи борбата за оцеляване. Причините за тези промени...

Готови ли сме да признаем днешните предизвикателства пред здравеопазването и повлияем широкообхватно удовлетвореността за пациентите, за лекарите и здравно-социалните системи като цяло?
Готови ли сме да признаем днешните предизвикателства пред здравеопазването и повлияем широкообхватно удовлетвореността за пациентите, за лекарите и здравно-социалните системи като цяло?

Здравеопазването и здравната грижа в частност трябва да има своето ускорено константно развитие към бъдеще, което е ориентирано към пациента, прозрачно и достъпно. Обединяване на...

Дали една интуитивна, консолидирана системна технологична среда за ангажиране на пациентите е от решаващо значение, за подобряване на удовлетвореността и резултатите за пациента?

Продиктувано от страха към новото, липсата на, наше, вътрешно любопитство към настоящето, постоянният ни поглед към миналото, пречещи ни понякога да споделим идея, да сътворим...