Пред нас споделя Д-р Владимир Даскалов, директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология – София

Въпрос: Как виждате бъдещето на телемедицината в България?

Отговор: Телемедицината действително прави първите си стъпки в България и това е бъдещето – не само тук, но и в целия свят. Телемедицината дава възможност за онлайн видеоконферентни връзки, за осъществяване на бързи консултации, за обмяна на опит на експерти от различни специалности. Това е много важно, тъй като особено онкологичните заболявания са мултидисциплинарни и изискват подход от различни видове специалисти. Телемедицината също така дава възможност и за обмяна на база данни от различни научни институции и различни специалисти, работещи в областта на онкологията. Не на последно място дава възможност и за онлайн консултации на пациенти – за второ мнение по дадена диагноза, за уточняване на терапевтични схеми и други подобни ситуации.

Въпрос: Как мислите, кога телемедицината може да бъде реалност в България?

Отговор: Имайки предвид темповете, с които се развива в света, България, като част от международните медицински форуми, не би трябвало да си позволява да изостава от този нов метод на комуникация. Мисля, че в близките 3 до 5 години нещата у нас трябва да бъдат съпоставими с тези в Европа.

Въпрос: Да не гледаме на това като нещо революционно, а като на нещо, което по естествен път трябва да се развива?

Отговор: Телемедицината в Европа вече е всекидневие, тя е част от практиката на специалистите във всички области на медицината. Хубавото в България е, че в момента се правят правилни стъпки в тази насока и се надявам, че ще достигнем нивата, които вече има в Европа.

Въпрос: Ползите за пациентите и за лекарите какви ще бъдат?

Отговор: Ползата за лекаря е дотолкова, доколкото той да може да осъществи консултация и дори когато не е на работното си място, да може да изтегли база данни от болничната структура, която същестува, да може да даде мнение по въпроси от диагностичния и терапевтичния план на пациента и по този начин да бъде изцяло в полза на пациента, който търси необходимата информация и уточняване на диагнозата. Мисля, че бъдещето е изцяло в посока телемедицина и изкуствен интелект.

Въпросите зададе Виолета Найденова

©Shemha Health 2024