Защо е важно менталното здраве за човек с онкологично заболяване и неговите близки?

С откриването на болестта се поставя началото на продължителен процес на физически и психични промени на личността, съпътстващи борбата за оцеляване.

Причините за тези промени могат да се търсят както в продължителното многоетапно лечение с дългосрочни и болезнени медицински интервенции, така и в ограничаването на социалните навици и контакти, актуализирането на темите за смъртта и смисъла на живота, сблъскването със страха от края на жизнения път. Осъзнаването на факта, че си болен от рак, е силно травматизиращо събитие, тъй като се свързва с представата за ограничени перспективи за пълноценно съществуване. Депресията, повишената тревожност, промяната на Аз-образа и самооценката и загубата на контрол върху собствения живот са някои от емоционалните предизвикателства, които трябва да разреши болният човек.

Защо е от значение специализираната психологическа помощ за човек с онкологично заболяване?

В контекста на сблъскването с онкологичното заболяване на преден план излиза необходимостта от специализирана психологическа помощ, която да подпомага нуждаещите се хора през целия цикъл на диагностициране, лечение и успешна реадаптация в обществото. Независимо от формата, в който ще бъде предоставена психологическата подкрепа, тя е важен помощник в цялостния подход в борбата за оздравяване на онко-болния пациент и подобряване на неговото ментално здраве.

В много случаи психологическа помощ е необходима не само за пациентa, но и за неговото семейство. Заболяването променя и психодинамиката на семейната среда. Членовете на семейството са поставени в нова ситуация, свързана със заболяването. Близките често страдат от чувство за вина и безсилие, породени от невъзможността да се помогне на любимия човек. Често те нямат компетенциите за справяне със ситуацията, което от своя срана допълнително усложнява и без това специфичния възстановителен период на болните. В тези случаи е важно да се говори открито за реалистичното планиране на бъдещето.

От това произтича необходимостта да се провеждат подкрепящи психотерапевтични фамилни консултации, за да се избегне хронифицирането на чувствата за вина, безпомощност, както и риска от патологично продължаваща реакция на загуба. В обратния случай семейството става дисфункционално и не може да изпълнява базовата функция на мощен подкрепящ фактор за пациента.

Eкатерина Виткова,

Онкопсихолог, психотерапевт и председател на Българската асоциация по психоонкология и IPOS

Нашата основна мисия е да предоставим на пациента ясно очертан път на комуникация с медицинските ни експерти и да му съдействаме във всяка една стъпка. Защото в заедност намираме нужните решения.

Бъдете информирани!

Следете блога ни и профилите ни във Facebook, Instagram и Linked In, за да научавате първи всички новости около PrOPA by Shemha Health.

©2023 Shemha Health