Д-р Александър Симидчиев, пулмолог, член на Комисията по здравеопазване в 49-ото Народно събрание

Въпрос: За първи път у нас се дискутират възможностите на телемедицината на такъв научен форум, какъвто е конференцията СОНМ-МОРЕ. Как виждате близката перспектива на телемедицината в България?

Отговор: За мен е изключително важно да имаме чисто юридическо нормативно регулиране на тази дейност. Защото телемедицина се практикува от не толкова скоро, но ние още нямаме в правния мир дефиниция на телемедицината. Докато нямаме, тя нито може да бъде финансирана от обществените фондове, нито може да се практикува систематично, безопасно и ефективно, за да може да обслужва широк кръг пациенти. Аз съм авторът на един от законопроектите за регламентиране на телемедицината в правния мир и в момента, в който имаме правно регулиране, тя ще придобие пълния си размер и обхват, и то с качествена и безопасна услуга за всички пациенти в България. Бъдещето го виждам като неотменимо – няма как да се справим в която и да е медицинска област без телемедицина. Информационният поток нараства до такава степен, че буквално ни залива. Когато аз завършвах медицина, медицинската информация се удвояваше веднъж на 10 години, а днес тя се удвоява веднъж на 60 дни, т.е. на всеки два месеца информацията става два пъти повече. Няма как, ако не сме свързани със световната мрежа, да получаваме информацията за най-съвременните и доказани параметри за лечение на даден пациент, т.е. чисто дистанционно ние можем да получаваме информация. Отделно от това, за да я предоставяме на пациентите, ние, ако сме специалисти в някоя тясна област, можем да я доставяме на тези, които идват при нас в кабинета ни, но, ако нашата експертиза е нужна извън този тесен обхват, трябва да можем да я доставяме на много по-широк кръг пациенти в България. В резултат на това телемедицинските услуги ще нарастват постоянно и лавинообразно в непосредственото бъдеще, но те трябва да нарастват систематично, законосъобразно и устойчиво. Не „тука има – тука няма“, а систематично и устойчиво. За да стане това, трябва да регулираме  процеса, и когато го регулираме, той ще расте като едно здраво дете, с всички необходими компоненти за това да съществува добре.

Въпрос: В България се появи първата телемедицинска платформа, създадена специално за онкологично болни пациенти – PrOPA. Какво мислите за възможностите, които дава тази платформа именно на пациентите.

Отговор: Онкологията е един ключов компонент за доставяне на медицинска услуга, при който времето за достъп до най-качествените услуги е критично важно. Телемедицинската платформа позволява това време да бъде съкратено, т.е. на практика тези пациенти да бъдат лекувани от правилния специалист на правилното място. Освен това – да получават допълнително подсказки в ежедневието си какво да правят, какво да не правят, кое би било полезно за тяхното конкретно състояние. Може би и с малко помощ от изкуствен интелект, подобен тип платформи като тази, която цитирахте, ще бъдат на световно равнище – не само за България, а и извън границите на страната ни. Всички, които говорят български език, могат да се възползват от тази платформа, независимо дали живеят в България. От тази гледна точка бъдещето е много голямо, но такава платформа изисква да бъде финансирана в достатъчно голяма степен по време на нейния растеж. Защото тя в момента е оформена като едно малко дете, но трябва да бъде подхранвана и развивана, за да порасне до пълния си капацитет.

Въпросите зададе Виолета Найденова