ПОЕМЕТЕ ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД ВАШЕТО ОНКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА НЕГО, ПОДКРЕПЕНО ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ОНКОЛОГИЧНИ СЪВЕТИ

ЕДНО МЯСТО ЗА ВАШИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ, ПРЕЦИЗИРАНИ ОНКОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И НАСОКИ ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН МЕДИЦИНСКИ ОНКОЛОГИЧЕН ЕКИП

Както органите и клетките са част от нашето тяло, така и нашите здравни данни са част от нас. Здравните данни се съхраняват като неструктурирани, разположени на различни места и в различен формат, под контрола на външни субекти, които обуславят достъпа им чрез цена или други средства, или дори се използват без нашето съгласие.

ЗА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ И ТЕХНИ БЛИЗКИ

PrOPA™ by Shemha Health® или Precision Oncology Patient Advice (Прецизирани онкологични съвети за пациенти) е иновативно телемедицинскo решение в областта на онкологията, събрало за първи път в България на едно място над 80+ ключови клинични експерти от 24 медицински специалности, за да поведе пациентите и техните близки към един по-организиран, индивидуален и ускорен процес на диагностика и лечение.   

PrOPA by Shemha Health има амбицията в България да се случи това, което се случва по света – всеки пациент да получи качествена грижа и ускорен процес в лечението. Технологията прави това възможно и е време да я интегрираме в здравната система, за да направим промяната, от която тя се нуждае. Само до 48 часа ще получите съдействие за първичен скрининг, път на лечение или второ мнение за Вас или Ваш близък чрез мултидисциплинарен консулт от лекари експерти, следващи най-актуалните световни стандарти в диагностиката и лечението на рак. 

PrOPA by Shemha Health поставя в началото на пътя на всеки пациент личен Главен консултант – хабилитиран специалист по онкология с многогодишна практика и ценз в областта на клиничната онкология. Неговата задача и цел е да наблюдава и анализира състоянието на пациента на всеки етап от заболяването му и да организира последователността на всяка стъпка от неговите диагностични и лечебни процедури. Процесът включва онколози експерти от конкретни специалности, а пациентът има пълна информация за здравния си статус. 

Чрез нашата интелигентна система за напомняне ние гарантираме, че никога няма да пропуснете Вашето посещение за диспансерно наблюдение от медицинските експерти на PrOPA by Shemha Health, което е ключово за Вашите лични резултати и постижения в лечението. Това е все едно да имате някой, който се грижи за Вас, но виртуално и по-добре. 

PrOPA by Shemha HealthТМ е съобразена изцяло с Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (ЕС) 2016/679