ПОЕМЕТЕ ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД ВАШЕТО ОНКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА НЕГО, ПОДКРЕПЕНО ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ОНКОЛОГИЧНИ СЪВЕТИ

ЕДНО МЯСТО ЗА ВАШИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ, ПРЕЦИЗИРАНИ ОНКОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И НАСОКИ ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН МЕДИЦИНСКИ ОНКОЛОГИЧЕН ЕКИП

PrOPA by Shemha HealthТМ е персонализирана телеонкологична платформа за увереност, информираност и спокойствие

Споделете с Вашия личен мултидисциплинарен онкологичен екип чрез консултации в реално време или на място в кабинета, за да получите прецизирани лекарски съвети и препоръки относно вашето индивидуално състояние.

ЗА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ И ТЕХНИ БЛИЗКИ

Вие разполагате с пълен контрол и проследимост относно достъпа и съхранението на вашите данни.
Имате възможност да споделяте подробно конкретни данни за вашите онкологични заболявания с членове на семейството или лекари, като същевременно лесно настройвате достъпа.

Ние гарантираме, че потребителите разполагат с пълен контрол върху своята лична здравна информация по всяко време в сигурна среда.

Създаденото от Вас персонално здравно досие може да бъде достъпно само с вашето съгласие от консултиращите Ви медицински специалисти. Вашите лични здравни данни ще се използват от вашия личен мултидисциплинарен онкологичен екип единствено и само за съдействие, медицински и психосоциални насоки и консулти.

Използвайки нашата интелигентна система за напомняне, ние гарантираме, че никога няма да пропуснете вашето посещение за диспансерно наблюдение от медицински консултант експерт, което е ключово за вашите лични резултати и лечебни постижения. Това е все едно да имате някой, който се грижи за вас, но виртуално и по-добре.

PrOPA by Shemha HealthТМ е съобразена изцяло с Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (ЕС) 2016/679