Предоставя ли PrOPA by Shemha Health терапевтично и/или лекарствено лечение?

Платформата PrOPA by Shemha HealthTM извършва единствено посредническа дейност за управление на „Път на пациента“ и технологична свързаност, която цели да улесни връзката и комуникацията между медицински специалисти и потребители (пациенти).


Платформата и съответно нейният Оператор не предоставят услуги по назначаване и/или извършване на терапевтично и/или лекарствено лечение. Посочените дейности могат да бъдат извършени единствено от медицинските специалисти и лечебни заведения, използващи функционалностите на платформата и в рамките на директното им правоотношение с потребителите (пациенти).