Какво се случва, ако вече резервирана (избрана) и платена услуга не бъде предоставена от съответния медицински специалист?

В този случай платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нов час за предоставянето ѝ) или насочва към друг профилиран Експерт със същата специалност. 

Ако потребителят не заяви, че желае да ползва услугата на нова дата и час, платената сума за услугата му се възстановява.