Какво е предназначението на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

Онлайн платформата PrOPA by Shemha Health е обособено място в глобалната мрежа, достъпно на адрес: www.propa.health  

Платформата предоставя модерно решение, което осигурява връзка между потребител (пациент) и медицински специалисти (Главен консултант/Експерт). Те от своя страна, предоставят персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ – в онлайн или лична среща.