Какво е предназначението на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

Онлайн платформата PrOPA by Shemha HealthTM представлява обособено място в глобалната мрежа, достъпно на следния адрес: https://propa.health/  

Платформата предоставя модерно cloud-базирано решение, което осигурява връзка между потребител (пациент) и медицински специалисти (Главен консултант/Експерт). Те, от своя страна, предоставят персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ – в онлайн или лична среща.