Какво представлява и какво предоставя на пациента електронната диспансеризация? 

Електронната диспансеризация е динамично решение, което гарантира наблюдение на всеки етап от  здравословното състояние на пациента след приключени диагностични или терапевтични процедури. Тя дава възможност на пациента: 

a. да получава уведомления и информация за предстоящите действия, които трябва да предприеме

b. да управлява  електронното си здравно досие, без да има ангажимент да разполага с него на хартиен носител и да го носи на предстоящия консулт

c. да управлява  диспансерното си наблюдение, съобразно своята ангажираност и свободно време