Какво представлява електронната диспансеризация?

Електронната диспансеризация е динамично решение, част от платформата PrOPA by Shemha HealthTM, което гарантира наблюдение на всеки етап от преживяемостта на пациента. Тя дава възможност:

a. да получавате уведомления и информация за предстоящите действия, които трябва да предприемете;

b. да управлявате Вашето електронно здравно досие, без да имате ангажимент да разполагате с него на хартиен носител и да го носите на предстоящия консулт. Ние ще се погрижим Вашето електронно здравно досие да бъде при съответния Експерт в посочения от Вас ден и час за консулт;

c. да управлявате Вашето диспансерно наблюдение, съобразно Вашата ангажираност и свободно време.