Kaква услуга предоставя онлайн платформата PrOPA by Shemha Health на потребителите (пациенти)?

Платформата предоставя посредническа услуга, с помощта на която потребителят (пациент) осъществява връзка с медицински специалист, както и последващи услуги, улесняващи комуникацията между страните, включително:

а. предоставя информация за медицинските специалисти, чиито услуги пациентите могат да ползват чрез платформата; 

b. осигурява възможност за запазване на час за първоначален консулт/преглед;

c. оосигурява посредничество при провеждане на дистанционни (видео) консултации и проследяване на лечение и/или резултати от изследвания;

d. осигурява посредничество при заплащане на резервирани (избрани) услуги;

e. предоставя възможност за поддържане на електронно досие, в което се съдържат данни за потребителя (пациент) и документи, свързани със здравословното му състояние, включително създадените от медицински специалисти в хода на предоставяне на услугите им чрез платформата. Възможните формати на документи, поддържани от платформата, са всички текстови формати както, и jpg, jpeg и/или png.