PrOPA® by Shemha Health™ - технологичното здравно решение при онкологичната диагноза
Защо е важно менталното здраве за човек с онкологично заболяване и неговите близки?

С откриването на болестта се поставя началото на продължителен процес на физически и психични промени на личността, съпътстващи борбата за оцеляване. Причините за тези промени...