Дигитална телеонкологична среда от PrOPA by Shemha Health, в която бивате водени и съветвани на всяка стъпка, и етап от болестта – от диагнозата, през лечението, до диспансерното проследяване и психологичните грижи.

КОНСУЛТАТИВНА ГРИЖА

Главният консултант е хабилитиран специалист по онкология с многогодишна практика и ценз в областта на клиничната онкология. Неговата роля е да анализира съдържанието на медицинска документация, предоставена чрез технологичните възможности на PrOPA, и да формулира становище за предстояща диагностична или лечебна стъпка, осигурявайки достъп до най-високо квалифицирани специалисти и онкологични центрове. Също така главният консултант обобщава мненията и резултатите от текущите диагностични и лечебни процедури и формулира последващи становища за по-нататъшни стъпки в пътя на пациента както, и своето консултативно виждане за наблюдение или дългосрочна диспансеризация чрез PrOPA.

Доцент д-р

ДИМИТЪР КАЛЕВ

Специалност(и): Вътрешни болести, белодробни болести, фтизиатрия и медицинска онкология

Резюме на експертиза: Системна терапия на карциноми (химиотерапия, имунотерапия, таргетна терапия), цитопатология на тумори, клинични ръководства, основани на доказателства

Лидерство: Председател на Управителния съвет на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Само чрез телемедицината/телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.

КОНСУЛТАТИВНА ГРИЖА

Туморният борд е колегиум от онколози с различни специалности, назначен да обсъжда и да прилага научно обосновани концепции при вземане на решения за диагноза и лечение на онкологични болести. Мултидисциплинарните туморни бордове са институция, присъстваща във всички онкологични лечебни заведения в България, Европа, Северна Америка и по Света. Консултантите и експертите използващи технологията PrOPA задължително обсъждат в своите препоръки становищата на различните туморни бордове, отразени в техните протоколни решения.

КОНСУЛТАТИВНА ГРИЖА

Клиничният изследовател е лекар, провеждащ клинично проучване върху ново антитуморно лекарство (или нелекарствена интервенция) според всички международни и национални регламенти. Чрез системната свързаност на PrOPA може да препоръчва включване в клинично проучване на пациенти с напреднала злокачествена болест, при която са изчерпани всички други стандартни лечебни стратегии.

Онлайн платформата PrOPA by Shemha Health представлява обособено място в глобалната мрежа, достъпно на следния адрес: www.propa.health  
Платформата предоставя модерно и удобно web-базирано решение: 

  • осигуряващо връзка между потребител на платформата (пациент) и медицински специалисти (Консултант/ Експерт), които предоставят дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ, както и 
  • осигуряващо възможност за предоставянето на други съпътстващи и/или административни немедицински услуги.

Платформата предоставя свободен достъп до част от информацията, публикувана на нея, а именно: информация относно предоставяни услуги, медицински специалисти, общи условия и други актове на оператора, достъп до клинични проучвания и техни анализи, достъп до информативни и обучителни материали. 
В случай, че потребителят (пациент) желае да ползва услугите, предоставяни от медицински специалисти посредством платформата, то той следва да извърши регистрация и да създаде профил в платформата с избрано от него потребителско име и парола за достъп.