доц. д-р Ася Консулова

доц. д-р Ася Консулова

Резюме на експертиза: завършва Медицински Университет – Варна през 2003 и има две специалности: Вътрешни болести и Медицинска онкология. Академична длъжност “Доцент” придобива през 2021. В момента работи като Началник Клиника Медицинска Онкология към УСБАЛО – София.
Професионалната си квалификация доц. Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове, като Институт Жул Борде в Брюксел, Белгия със стипендия на Европейския Съюз и е специализант към Брюкселския Свободен Университет. През 2017 е стипендиант на CECOG в AKH – Виена, Австрия, след което през 2018 със стипендия на Европейското училище по Онкология (ESO) специализира в Клиничен Онкологичен център Шампалимо в Лисабон, Португалия.
Доц. Консулова участва като гост-лектор на български и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда, овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е и на няколко престижни награди, вкл. МОРЕ – Дарзалас за 2016 за значителен принос в Българската Клинична онкология, образователен грант на Колежа на Европейското училище по онкология – ESCO.

Лидерство: Доц. д-р Консулова е член на ESMO, ESO, ECO и ASCO. Тя е национален координатор на Европейската Инициатива за качествено лечение на пациенти с белодробен карцином (EIQMLCC) и Европейската мрежа за лечение на тийнейджъри и млади хора с карциномни болести (ENTYAC). Член е на Етичната комисия на клуб „ Млад онколог“ – България и председател на сдружение Жените в онкологията – България.
Автор е на множество научни съобщения на международни конгреси и на над 100 публикации, повечето от които в реферирани международни списания. Рецензент е на Европейския конгрес по белодробни болести, Frontiers in Oncology, раздел Women’s cancer, Breast cancer както и на няколко международни и български реферирани издания. От 2020 г. е посланик на Европейското училище по онкология (ESO Ambassador) за България.