д-р Радослав Мангалджиев

д-р Радослав Мангалджиев

Резюме на експертиза:  Д-р Радослав Мангалджиев е началник на Отделението по медицинска онкология към Специализираната болница за онкологични заболявания „ Проф. Д-р М. Мушмов , София. Асистент към катедра „Нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология“ на Медицински университет гр. София. Член е на Българското онкологично научно дружество (БОНД), Европейската асоциация по химиотерапия (ESMO), Българската асоциация по химиотерапия. Съпредседател на Сдружение на медицинските онколози (СМО). Д-р Мангалджиев е завършил Медицинска академия – София през 1996 г. Има специалност по медицинска онкология и специалност по кожни и венерически болести.