д-р Иглика Игнатова

д-р Иглика Игнатова

Тя е лекар със специалност по лъчелечение, съосновател на CancerCare.bg – фондация, целяща да повиши осведомеността за онкологичните заболявания и да подкрепи пациентите в тяхната борба, и на компанията Shemha Health, създала първата българска телеонкологична платформа PrOPA by Shemha Health.

Завършва медицина в Медицински университет – Варна. Започва професионалния си път в Клиника по детска хематология и онкология и Център по редки анемии и коагулопатии в УМБАЛ Св. Марина – Варна и продължава в Отделение по лъчелечение в УМБАЛ Св. Иван Рилски – София.

Член и съучредител на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) – национална ракова мрежа в Република България.