Всяко лице ли може да регистрира профил в платформата?

Всяко пълнолетно лице може да регистрира профил в платформата PrOPA by Shemha Health – за себе си, или за свой близък.