Всяко лице ли може да регистрира профил в платформата?

Всяко пълнолетно лице може да регистрира свой профил. В случай, че профилът ще се ползва за предоставяне на медицински услуги на малолетно или непълнолетно лице, или предоставя в платформата съгласие от третото лице съгласно предоставен образец, потребителят отбелязва това чрез добавка в прозореца, обозначаващ документ за съгласието на лицето, от чието име се използват услугите на платформата.