Всички ли медицински специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация, са включени в базата данни на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

Не. В базата данни на онлайн платформата са включени най-добрите онколози в страната от всички специалности – те са с доказана висока експертиза в практиката на своята област.

С тези медицински специалисти операторът на платформата има сключен договор за съвместна работа.