Показва ли моето лично електронно здравно досие всяка една премината стъпка чрез PrOPA by Shemha Health?

Да. Във Вашето лично електронно здравно досие веднага се отразяват резултатите от извършването на конкретен експертен консулт, както и документите от изследвания, медицински заключения, диагностични и лечебни процедури.