Показва ли моето лично електронно здравно досие всяка една преминала стъпка чрез PrOPA by Shemha Health?

Да. Във Вашето лично електронно здравно досие, в PrOPA by Shemha HealthTM, веднага се отразяват резултатите от извършването на конкретен експертен консулт, както и документите от изследвания, медицински заключения, диагностични и лечебни процедури.