Може ли потребителят (пациент) да се откаже от вече резервирана (избрана) и платена услуга?

Да, за което следва да информира изрично оператора на платформата със съобщение, изпратено чрез потребителския му профил в платформата.

В горния случай, както и ако потребителят (пациент) не се яви в запазения час за консултация, платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нови дата и час за предоставянето ѝ). 

Ако потребителят не заяви, че желае ползване на услугата на нова дата и час, потвърждавайки с бутон „отказвам се“, платените суми за услугата му се възстановяват.