Мога ли да използвам или споделям моето електронно досие в PrOPA by Shemha Health?

Във всеки един момент Вие имате пълен достъп и контрол над Вашето персонално електронно здравно досие, включително пълния набор от качени от Вас или от Вашите Експерти в PrOPA by Shemha Health изследвания, диагностични и/или терапевтични процедури и индивидуални насоки. 

Вашето досие в PrOPA by Shemha Health е вашият неприкосновен персонален здравен „паспорт“. Вие може да разполагате с него по всяко време, да го принтирате, споделяте по Ваша преценка или да го заличите.

Операторът не препоръчва споделяне на данните от вашето персонално електронно здравно досие с трети лица!