Колко би ми струвало да използвам услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health™?

Пациентите (потребители) се възползват от всички платени от Здравната каса (НЗОК) процедури, които се полагат на онкологично болните хора в България, и които експертите на PrOPA им назначават в хода на тяхното лечение.

Платена е всяка консултация с медицинските експерти на PrOPA, към които пациентът е насочен от Главния консултант. Това включва писмено становище на експерта с анализ на извършените преглед, изследвания или лечебни процедури, включително и предложение за последващи стъпки и/или интервенции.

Първата медицинска услуга, която всеки потребител на платформата трябва да заяви, е начален консулт с Главен консултант на цена 236,25 лв., а при заявена и видео среща – на цена 248,75 лв.

Консултациите с Главния консултант и с медицинските експерти се смятат за завършени тогава, когато са извършени всички стъпки и когато конкретното писмено становище е присъединено към електронното досие на пациента. Едва тогава онлайн системата приема плащането на услугата от пациента. Подробна информация за стойността на услугите се предоставя в рамките на процеса по резервирането им и преди заплащането им.