Колко би ми струвало да използвам услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health™?

Пациентите (потребители) се възползват от всички платени от Здравната каса процедури, които се полагат на онкологично болните хора в България и които експертите на PrOPA им назначават в хода на тяхното лечение.

Подробна информация за цените на нашите услуги и начина на формирането им се съдържа в Ценоразпис на услугите, предоставяни посредством Платформата PrOPA by Shemha Health, неразделна част от Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент.

Една от най-популярните медицински услуги, избирана от потребителите на платформата, е начален консулт с Главен консултант като цената й започва от 260,89 лв. Повече информация може да получите след като се регистрирате като потребител за съответната услуга като следвате стъпките на Платформата.

Платена е всяка онлайн (включително видео) консултация с медицинските експерти на PrOPA, което включва:

а. начален или етапен анализ на състоянието на пациента към момента;

b. конкретни насоки за вида и мястото на медицинските процедури, които трябва да извърши пациентът;

c. писмено становище, изготвено от медицинския експерт и автоматично включено към електронното досие на пациента;

d. онлайн разговор на пациента с медицинския експерт за разясняване на стъпките, които трябва да предприеме, и на необходимоста от тях.

Консултацията се смята за завършена тогава, когато са извършени всички описани стъпки и когато становището е приъединено към електронното досие на пациента. Едва тогава онлайн системата приема плащането на услугата от пациента. Подробна информация за стойността на услугите се предоставя в рамките на процеса по резервирането им и преди заплащането им както, и в ценоразпис на услугите, предоставяни посредством платформата PrOPA by Shemha Health, неразделна част от Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент.