Как потребителят (пациент) заплаща услуга, резервирана посредством онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

След резервация на услуга, платформата посочва срок, в който следва да бъде извършено плащането. 

Плащането се извършва чрез платформата за електронно разплащане на Stripe с карти Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Dinners, както и с дигиталните портфейли Apple Pay и Google Wallet. Операторът на платформата няма достъп и не получава информация относно транзакцията, както и данни относно банкови карти на потребителите (пациенти).

След извършване на успешно плащане потребителят (пациент) получава имейл с потвърждение за избраната и заплатена услуга.

Ако плащането не бъде извършено в посочения от платформата срок, избраните услуги могат да бъдат автоматично анулирани, като това не представлява пречка потребителят (пациент) да инициира отново процеса по резервация и плащане на услуга. 

Изключение от горните правила се прилага единствено за услугата „последващо проследяване“ (електронна диспансеризация), където по избор на потребителя (пациент) плащането на абонаментната такса може да бъде извършено при общите правила на платформата (авансово) или разсрочено – на четири равни вноски за годишен период на електронен диспансер.