Как можете да се свържете с оператора на платформата Shemha Health в случай че не можете да влезете в профила си или срещате друг технически проблем?

Оператор на платформатае „Шемха Хелт“ ООД, ЕИК206570393, седалище и адрес на управление: Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Иван Драсов“ № 26, ап. 8, представлявано от управители Виолета Найденова и Димитър Калев. 

Можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: [email protected] или [email protected] посредством контактната форма, достъпна в платформата.