Kак използваме Вашата лична информация?

Операторът „Шемха Хелт“ ООД е дружество администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health при спазване на изискванията на законодателството на Република България и Общия регламент за защита на личните данни, съгласно Правилата за поверителност на платформата PrOPA by Shemha Health

Обработването на лични данни, представляващи информация за здравословното състояние на потребителя (пациент), се извършва въз основа на даденото от него съгласие за достъп до личното му електронно досие от страна на оператора.