Как е дефиниран „Пътят на пациента“ в онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

Път на пациента“ включва цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението.

Пътят на пациента се ръководи от медицински специалист – Главен консултант, който определя необходимите диагностични и терапевтични процедури на всеки етап от лечението му. След анализ на състоянието на пациента Главният консултант го насочва към конкретен експерт, който в лична среща извършва обстоен медицински преглед и назначава/осъществява съответни изследвания и диагностични или лечебни процедури.

Пациентът се възползва от всички изследвания и процедури, които са платени от Здравната каса. След приключване на даден диагностичен или терапевтичен етап експертът описва всичко, което е извършил.  Това описание отново се връща при Главния консултант, който го анализира и прави препоръки за следващите  стъпки на пациента.

По този начин се гарантира затворен цикъл на лечението по най-благоприятния за пациента начин, без да се губи време по пътя, който той трябва да извърви.