Как е дефиниран „Пътят на пациента“ в онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

Път на пациента“ включва цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението.

Пътят на пациента се ръководи от медицински специалист – Главен консултант, който определя необходимите диагностични и терапевтични процедури на всеки етап от лечението му. След анализ на състоянието на пациента Главният консултант насочва пациента към конкретен експерт, който ще продължи с назначаването на следващите стъпки – изследвания, различни медицински процедури.

След този цикъл резултатите отново се връщат при Главния консултант, който ги анализира и прави препоръки за следващите стъпки на пациента.

По този начин се гарантира затворен цикъл на лечението, с персонален ангажимент на главен консултант, по най-благоприятния за пациента начин, без да се губи време по консултативният диагностичен и терапевтичен път, който той трябва да извърви.