До какви медицински услуги имат достъп потребителите (пациенти) чрез онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

След регистрация в платформата, с която потребителят (пациент) създава свой профил, той може да ползва следните услуги, предоставяни от медицински специалисти:

а. първична или последваща консултация, включително предоставяне на писмено медицинско становище;

b. цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението (дефиниран като „Път на пациента“);

c. назначаване на изследвания и проследяване на резултатите от тях; 

d. проследяване на лечение;

e. последващо проследяване, което включва преглед, анализ и препоръки за проведени извън платформата изследвания и/или лечение (включително електронна диспансеризация);

f. онлайн консултации с онкопсихолог/терапевт; 

g. скрининг за онкологични заболявания при индивиди с риск.