Precision Oncology Patient Advice

ПЪТЕВОДИТЕЛ И СЪВЕТНИК НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ С ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ И НЕГОВИТЕ БЛИЗКИ

телемедицинска платформа, разработена със и за пациенти И лекари.

KОМПЛЕКСНА ОНКОЛОГИЧНА ГРИЖА

Ние Ви осигуряваме преминаване стъпка по стъпка през всички видове диагностични и лечебни подходи, включително финансираните от Здравната каса, до диспансерно наблюдение и психосоциална подкрепа.

ТУМОРЕН БОРД

Ние Ви осигуряваме постоянен Туморен борд с експерти от всички онкологични специалности, което гарантира затворен цикъл на грижите за Вас по най-съвременните медицински стандарти в онкологията.

КОНСУЛТАЦИИ ОНЛАЙН ИЛИ НА ЖИВО

Ние ръководим грижата за Вас по време на Вашето заболяване, независимо от етапа на протичането му и независимо къде живеете. След всяка консултация, изследване или лечение получавате писмено становище и насоки за следващата стъпка с информация за конкретни ден, час, специалист и лечебно заведение.

ПРЕЦИЗИРАНИ ОНКОЛОГИЧНИ СЪВЕТИ

Ние свързваме всички сектори на здравната система, за да не забавяте фатално Вашето лечение и Ви осигуряваме препоръки, според медицината, основана на доказателства, и според индивидуалните особености на всеки пациент и всеки вид рак.

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ

Ние Ви създаваме подробно здравно досие в динамична дигитална среда, до което имате пълен достъп, сигурност и контрол по всяко време, за да не носите документи при всяка консултация.

ПРЕДИМСТВА И РЕНТАБИЛНОСТ НА ТЕЛЕОНКОЛОГИЯТА

Обединявайки всички звена в здравната система в една телемедицинска платформа, ние Ви спестяваме време и пари за онкологични услуги в чужбина, излишни пътувания, чакане пред кабинети, загуба на работно време и продължително изчакване за консултации.

СПЕЦИАЛНОСТИ И ЛЕКАРИ

Туморен борд

Диагностика

лечение

Психосоциална подкрепа

Клинични проучвания


С PrOPA имате възможност да поемете пълен контрол върху вашите здравни данни и информация за онкологичнОТО ВИ заболяване

  • Дигитална  среда, в която Ви водим и съветваме на всяка стъпка и етап от болестта – от диагнозата, през лечението, до диспансерното проследяване и психологичните грижи
  • Всеобхватна начална консултация от хабилитиран онколог – главен консултант
  • Прецизирано насочване от главен консултант към следващи и поредни консултации, диагностични и лечебни процедури с онколози експерти от конкретни специалности
  • Бързи и гарантирани календарни заявки за консултации или визити при препоръчани конкретни онколози експерти и за планиране на диагностични и лечебни процедури при тях
  • Строго придържане на консултите, наставленията и препоръчваните специалисти към най-актуалните диагностични и лечебни стандарти в онкологията на Европа и САЩ

КЛЮЧОВИ КЛИНИЧНИ
ЕКСПЕРТИ

0

+

МЕДИЦИНСКИ
СПЕЦИАЛНОСТИ

0

PrOPA e най-интелигентният и емпатичен инструмент, който за всеки онкологичен пациент може да отговори на въпросите КАКВО, КЪДЕ, КОГА, КАК и ЗАЩО.

доц. Димитър Калев

PrOPA дава възможност за избор дали да последваш, дали да се вслушаш, дали да приемеш.

Пациент с онкологично заболяване

НОВИНИ

ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Ако имате въпрос или препоръка към администраторите на платформата PrOPA by Shemha HealthТМ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

"*" показва задължителните полета